บริการวิชาการ

ค้นหาโครงการ
ชื่อโครงการ:
ประเภทการให้บริการวิชาการ
ประเภทงบประมาณ :
ปีงบประมาณ :


IDชื่อโครงการผลผลิตงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประเภทงบประมาณปีงบประมาณสถานะโครงการวันเริ่มโครงการวันสิ้นสุดโครงการ
1Testprojสร้างองค์ความรู้50,000งบประมาณภายนอก2564อยู่ระหว่างดำเนินการ5 Oct 20215 Oct 2021


2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164