อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ค้นหาอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทสิทธิบัตร : 

ปี SAR : 

ปีงบประมาณ :


2024
กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากเปลือกล้างมันสำปะหลังด้วยวิธีไฮโดรเทอมอลสำหรับตรวจจับไอออนโลหะ

เลขที่คำขอ : 2403001678
วันที่ยื่นคำขอ : 6 June 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
กรรมวิธีการผลิตฟิล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมคาร์บอนดอทจากน้ำตาลทรายสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อแบคทีเรีย

เลขที่คำขอ : 2403001677
วันที่ยื่นคำขอ : 6 June 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารกันยุงด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2403001675
วันที่ยื่นคำขอ : 6 June 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
สูตรและกรรมวิธีการเตรียมไมโครแคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บน้ำมันหอมระเหยผ่านการเชื่อมร่างแหที่ผิวด้วยการกระตุ้นด้วยแสงยูวี

เลขที่คำขอ : 2403001674
วันที่ยื่นคำขอ : 6 June 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
กระบวนการผลิตน้ำมันยีสต์จากกลีเซอรอล

เลขที่คำขอ : 2403001676
วันที่ยื่นคำขอ : 6 June 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2024
สูตรผงมัลเบอรี่พร้อมดื่มซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดกระด้างและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2403001204
วันที่ยื่นคำขอ : 29 April 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.อารณี โชติโก (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2024
สูตรและกรรมวิธีการผลิตมายองเนสจากน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดอะโวคาโด

เลขที่คำขอ : 2403001041
วันที่ยื่นคำขอ : 11 April 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2024
กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากน้ำตาลทรายด้วยวิธีไฮโดรเทอมอลที่ต้านเชื้อแบคทีเรียและตรวจจับไอออนโลหะ

เลขที่คำขอ : 2403001005
วันที่ยื่นคำขอ : 5 April 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
ชุดตรวจวัดการตกค้างของนีโอมัยซินในน้ำนมดิบ ด้วยเทคนิคอิมมูโนเซ็นเซอร์แบบแข่งขัน

เลขที่คำขอ : 2403001001
วันที่ยื่นคำขอ : 5 April 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
สูตรและกรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ฐานชีวภาพนาโนแคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยโดยการฉายรังสีแกมมาในกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชัน

เลขที่คำขอ : 2403000657
วันที่ยื่นคำขอ : 8 March 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
สูตรและกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบผิววัสดุและต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน

เลขที่คำขอ : 2403000656
วันที่ยื่นคำขอ : 8 March 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
ชุดตรวจวัดอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์สำหรับการตรวจหาลูโคมาลาไคธ์ กรีน ในเนื้อปลาและกุ้ง

เลขที่คำขอ : 2403000658
วันที่ยื่นคำขอ : 8 March 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
วิธีการสังเคราะห์ไฮโดรชาร์จากกากมันสำปะหลังสำหรับใช้ในการดูดซับสีย้อมในน้ำ

เลขที่คำขอ : 2403000565
วันที่ยื่นคำขอ : 29 February 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
กรรมวิธีการเตรียมไนโตรเจนโดปคาร์บอนดอตที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเอทธิลีนไดอะมีน จากกากมันสำปะหลัง สำหรับใช้งานด้านการตรวจจับฟอร์มาลิน

เลขที่คำขอ : 2403000566
วันที่ยื่นคำขอ : 29 February 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2024
สูตรการผลิตผงโรยข้าวลดโซเดียมที่มีส่วนผสมของผักไชยา และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2403000515
วันที่ยื่นคำขอ : 22 February 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2024
สูตรขนมกุยช่ายทอดแช่เยือกแข็งที่เคลือบผิวด้วยอีมัลชั่นจากโปรตีนถั่วเหลือง และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2403000367
วันที่ยื่นคำขอ : 7 February 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2024
สูตรเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของโด่ไม่รู้ล้มแบบไร้แอลกอฮอล์ และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2403000068
วันที่ยื่นคำขอ : 11 January 2024
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
สูตรยาดองที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบไร้แอลกอฮอล์ และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2303003351
วันที่ยื่นคำขอ : 15 November 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
แผ่นตรวจสอบแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสำหรับตรวจหามาลาไคธ์กรีน และลูโคมาลาไคธ์ กรีน

เลขที่คำขอ : 2303003352
วันที่ยื่นคำขอ : 15 November 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนเพปไทด์จากกระดูกปลา

เลขที่คำขอ : 2303003233
วันที่ยื่นคำขอ : 3 November 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กระบวนการใช้รังสีแกมมาร่วมกับกรดอะมิโนโพรลีนในการเพิ่มความหอม และปริมาณฟีนอลิกในข้าวกล้องงอก

เลขที่คำขอ : 2303002867
วันที่ยื่นคำขอ : 3 October 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโครเมียมอะลูมิเนตสะท้อนรังสีอินฟราเรดโดยการเริ่มปฏิกิริยาด้วยแสงยูวี

เลขที่คำขอ : 2303002864
วันที่ยื่นคำขอ : 3 October 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตวัสดุคลุมดินจากกาบมะพร้าวแห้งผสมแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน

เลขที่คำขอ : 2303002542
วันที่ยื่นคำขอ : 7 September 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
กระบวนการใช้รังสีแกมมาร่วมกับสารละลายเกลือในการเพิ่มปริมาณแกมมาออไรซานอลในข้าวกล้องงอกข้าวไรซ์เบอร์รี่

เลขที่คำขอ : 2303002543
วันที่ยื่นคำขอ : 7 September 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เลขที่คำขอ : 2303002545
วันที่ยื่นคำขอ : 7 September 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพให้กลิ่นหอม ต้านเชื้อจุลชีพ และควบคุมอุณหภูมิ

เลขที่คำขอ : 2303002171
วันที่ยื่นคำขอ : 8 August 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบคงตัวรสสตรอว์เบอร์รี และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2303001800
วันที่ยื่นคำขอ : 3 July 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
กระบวนการเตรียมฟิล์มบางบิสมัททังสเตทด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า

เลขที่คำขอ : 2303001572
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
เซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดสารอินทรีย์และเพิ่มออกซิเจนในอากาศ

เลขที่คำขอ : 2301003584
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
แผ่นตรวจสอบแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริป เทส สำหรับตรวจหายาปฏิชีวนะนีโอมัยซิน เพนิซิลิน และคลอแรมฟินิคอล

เลขที่คำขอ : 2303001573
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
แผ่นตรวจวัดโลหะหนัก

เลขที่คำขอ : 2303001574
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีส่วนผสมของเห็ดเยื่อไผ่กระโปรงยาว

เลขที่คำขอ : 2303001575
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการผลิตสารสีไฟโคบิลิโปรตีนจากสาหร่ายนอสตอกในรูปผงแห้งเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง

เลขที่คำขอ : 2303001372
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
กระบวนการพัฒนาการเตรียมฟิล์มบิสมัทวานาเดตสำหรับเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

เลขที่คำขอ : 2303001369
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นเบญจมาศด้วยแร่ลีคูซีน

เลขที่คำขอ : 2303001373
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงรสชาติข้าวหมากข้าวเหนียวดำ

เลขที่คำขอ : 2303001375
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
สูตรการผลิตน้ำส้มสายชูที่มีส่วนผสมของเห็ดตะไคล

เลขที่คำขอ : 2303001381
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
กรรมวิธีการผลิตสารสีไฟโคบิลิโปรตีนบริสุทธิ์จากสาหร่ายนอสตอกด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์

เลขที่คำขอ : 2303001370
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
เซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

เลขที่คำขอ : 2301002677
วันที่ยื่นคำขอ : 3 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กระบวนการพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำ

เลขที่คำขอ : 2303001236
วันที่ยื่นคำขอ : 3 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการสังเคราะห์สารเรืองแสงโรดามีนที่ประกอบด้วยหมู่เซมิคาร์บาไซด์ เพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนทองแดง

เลขที่คำขอ : 2303000841
วันที่ยื่นคำขอ : 24 March 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
แผ่นตรวจสอบแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสำหรับตรวจหาลูโคมาลาไคธ์ กรีน

เลขที่คำขอ : 2303000842
วันที่ยื่นคำขอ : 24 March 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตกล้วยป๊อป

เลขที่คำขอ : 2303000840
วันที่ยื่นคำขอ : 24 March 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคแบเรียมไททาเนตสะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2303000532
วันที่ยื่นคำขอ : 23 February 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กระบวนการเตรียมกากถั่วเหลือหมักจุลินทรีย์โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) อบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

เลขที่คำขอ : 2303000165
วันที่ยื่นคำขอ : 24 January 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2022
ชุดอุปกรณ์เซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำ

เลขที่คำขอ : 2201007922
วันที่ยื่นคำขอ : 2 December 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพแคปซูลที่ว่องไวต่อพีเอชสำหรับกักเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติก

เลขที่คำขอ : 2203002213
วันที่ยื่นคำขอ : 2 September 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2201005139
วันที่ยื่นคำขอ : 16 August 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
เครื่องล้างผักผลไม้ด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูง

เลขที่คำขอ : 2201004725
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
ชุดอุปกรณ์เซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบำบัดน้ำในตู้ปลาสวยงาม

เลขที่คำขอ : 2201004726
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูง

เลขที่คำขอ : 2201005554
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2201005138
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็น

เลขที่คำขอ : 2203001875
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ

เลขที่คำขอ : 2203001872
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
แผ่นตรวจวัดลูโคมาลาไคธ์ กรีน ใช้สำหรับเนื้อสัตว์

เลขที่คำขอ : 2203001869
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอนควอนตัมดอทจากเห็ดลม สำหรับใช้งานด้านการตรวจจับไอออนโลหะหนัก

เลขที่คำขอ : 2203001744
วันที่ยื่นคำขอ : 12 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2203001545
วันที่ยื่นคำขอ : 22 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2203001529
วันที่ยื่นคำขอ : 21 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 2203001365
วันที่ยื่นคำขอ : 2 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
แผ่นตรวจวัดสารกำจัดแมลง

เลขที่คำขอ : 2203001045
วันที่ยื่นคำขอ : 2 May 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2203000825
วันที่ยื่นคำขอ : 4 April 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
ระบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์

เลขที่คำขอ : 2201001901
วันที่ยื่นคำขอ : 29 March 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2022
สูตรวุ้นเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของเห็ดนางรมทอง

เลขที่คำขอ : 2203000572
วันที่ยื่นคำขอ : 4 March 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2022
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับการกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจล

เลขที่คำขอ : 2203000364
วันที่ยื่นคำขอ : 9 February 2022
เลขที่จด : 23584
วันที่จด : 29 April 2024
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนห่อหุ้มผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา

เลขที่คำขอ : 2103003795
วันที่ยื่นคำขอ : 28 December 2021
เลขที่จด : 23585
วันที่จด : 29 April 2024
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
กรรมวิธีการผลิตฟิล์มโพลิเมอร์กรองแสงยูวีจากผักตบชวาโดยกระบวนการทางรังสีแกมม่า

เลขที่คำขอ : 2103003752
วันที่ยื่นคำขอ : 24 December 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
แถบกระดาษตรวจวัดไอออนตะกั่ว และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2103002909
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์

เลขที่คำขอ : 2203002261
วันที่ยื่นคำขอ : 2 July 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
กระบวนการผลิตเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะทองคำและเงินจากสารละลาย

เลขที่คำขอ : 2103001906
วันที่ยื่นคำขอ : 2 July 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพา

เลขที่คำขอ : 2103001285
วันที่ยื่นคำขอ : 11 May 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตย

เลขที่คำขอ : 2103001284
วันที่ยื่นคำขอ : 11 May 2021
เลขที่จด : 21511
วันที่จด : 3 May 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากใบผักตบชวาโดยรังสีแกมมา

เลขที่คำขอ : 2103000918
วันที่ยื่นคำขอ : 26 March 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา

เลขที่คำขอ : 2103000503
วันที่ยื่นคำขอ : 19 February 2021
เลขที่จด : 22408
วันที่จด : 7 September 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เลขที่คำขอ : 2101000938
วันที่ยื่นคำขอ : 19 February 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

เลขที่คำขอ : 2103000306
วันที่ยื่นคำขอ : 29 January 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2003003278
วันที่ยื่นคำขอ : 4 December 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชัน

เลขที่คำขอ : 2003003195
วันที่ยื่นคำขอ : 26 November 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ

เลขที่คำขอ : 2003003198
วันที่ยื่นคำขอ : 26 November 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดสีย้อมในเวลาเดียวกัน

เลขที่คำขอ : 2003003017
วันที่ยื่นคำขอ : 6 November 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำ

เลขที่คำขอ : 2003002501
วันที่ยื่นคำขอ : 29 September 2020
เลขที่จด : 21837
วันที่จด : 13 June 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2003001155
วันที่ยื่นคำขอ : 29 May 2020
เลขที่จด : 19189
วันที่จด : 28 January 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2003000932
วันที่ยื่นคำขอ : 1 May 2020
เลขที่จด : 23231
วันที่จด : 29 February 2024
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผิวหุ้มหุ่นจำลองการนวดแผนไทยจากซิลิโคนผสมสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

เลขที่คำขอ : 2003000671
วันที่ยื่นคำขอ : 27 March 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2001001645
วันที่ยื่นคำขอ : 20 March 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทอ

เลขที่คำขอ : 2003000813
วันที่ยื่นคำขอ : 7 February 2020
เลขที่จด : 23142
วันที่จด : 17 April 2024
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 1903002555
วันที่ยื่นคำขอ : 2 October 2019
เลขที่จด : 22576
วันที่จด : 3 October 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำ

เลขที่คำขอ : 1903002489
วันที่ยื่นคำขอ : 26 September 2019
เลขที่จด : 20646
วันที่จด : 28 December 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2019
กรรมวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ

เลขที่คำขอ : 1903001936
วันที่ยื่นคำขอ : 30 July 2019
เลขที่จด : 20066
วันที่จด : 16 August 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก

เลขที่คำขอ : 1903001876
วันที่ยื่นคำขอ : 24 July 2019
เลขที่จด : 19382
วันที่จด : 3 March 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.สุจยา ฤทธิศร (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2019
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว

เลขที่คำขอ : 1903001388
วันที่ยื่นคำขอ : 29 May 2019
เลขที่จด : 18347
วันที่จด : 11 October 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2019
กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรี

เลขที่คำขอ : 1903001127
วันที่ยื่นคำขอ : 7 May 2019
เลขที่จด : 18292
วันที่จด : 23 September 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อม

เลขที่คำขอ : 1903001057
วันที่ยื่นคำขอ : 1 May 2019
เลขที่จด : 18291
วันที่จด : 23 September 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ

เลขที่คำขอ : 1903000846
วันที่ยื่นคำขอ : 9 April 2019
เลขที่จด : 18344
วันที่จด : 11 October 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
กระบวนการกำจัดน้ำมันในน้ำด้วยเทคนิคเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

เลขที่คำขอ : 1903000843
วันที่ยื่นคำขอ : 9 April 2019
เลขที่จด : 19383
วันที่จด : 3 March 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์

เลขที่คำขอ : 1903000740
วันที่ยื่นคำขอ : 26 March 2019
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

เลขที่คำขอ : 1903000622
วันที่ยื่นคำขอ : 11 March 2019
เลขที่จด : 17269
วันที่จด : 29 January 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1903000491
วันที่ยื่นคำขอ : 26 February 2019
เลขที่จด : 17883
วันที่จด : 17 June 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2019
กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

เลขที่คำขอ : 1903000488
วันที่ยื่นคำขอ : 26 February 2019
เลขที่จด : 18000
วันที่จด : 8 July 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสีย

เลขที่คำขอ : 1903000025
วันที่ยื่นคำขอ : 4 January 2019
เลขที่จด : 19191
วันที่จด : 28 January 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2018
กรรมวิธีการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม

เลขที่คำขอ : 1803002965
วันที่ยื่นคำขอ : 21 December 2018
เลขที่จด : 21242
วันที่จด : 24 March 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2018
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้

เลขที่คำขอ : 1803002461
วันที่ยื่นคำขอ : 24 October 2018
เลขที่จด : 18288
วันที่จด : 23 September 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2018
กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด

เลขที่คำขอ : 1803002462
วันที่ยื่นคำขอ : 24 October 2018
เลขที่จด : 16849
วันที่จด : 16 October 2020
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.สุจยา ฤทธิศร (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2018
แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

เลขที่คำขอ : 1803002314
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : 15087
วันที่จด : 9 April 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1803002315
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 1803001928
วันที่ยื่นคำขอ : 28 August 2018
เลขที่จด : 18983
วันที่จด : 24 December 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2018
ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1801003903
วันที่ยื่นคำขอ : 28 June 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
ปากกา

เลขที่คำขอ : 1802002601
วันที่ยื่นคำขอ : 28 June 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
กรรมวิธีตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

เลขที่คำขอ : 1803000984
วันที่ยื่นคำขอ : 25 April 2018
เลขที่จด : 22575
วันที่จด : 3 October 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2017
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

เลขที่คำขอ : 1703001753
วันที่ยื่นคำขอ : 8 September 2017
เลขที่จด : 17881
วันที่จด : 17 June 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.มรกต พุทธกาล (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2017
กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจล

เลขที่คำขอ : 1703001526
วันที่ยื่นคำขอ : 18 August 2017
เลขที่จด : 14439
วันที่จด : 5 October 2018
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2017
กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1703001032
วันที่ยื่นคำขอ : 9 June 2017
เลขที่จด : 15672
วันที่จด : 8 November 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2017
สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 1703000951
วันที่ยื่นคำขอ : 1 June 2017
เลขที่จด : 17273
วันที่จด : 29 January 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2017
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง

เลขที่คำขอ : 1703000908
วันที่ยื่นคำขอ : 26 May 2017
เลขที่จด : 15293
วันที่จด : 27 June 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2017
กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา

เลขที่คำขอ : 1703000457
วันที่ยื่นคำขอ : 17 March 2017
เลขที่จด : 16970
วันที่จด : 26 November 2020
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2016
หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอริเมอเรส

เลขที่คำขอ : 1603002525
วันที่ยื่นคำขอ : 8 December 2016
เลขที่จด : 18982
วันที่จด : 24 December 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2016
หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1602004271
วันที่ยื่นคำขอ : 4 November 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ

เลขที่คำขอ : 1602004270
วันที่ยื่นคำขอ : 4 November 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาอังกฤษ

เลขที่คำขอ : 1602002570
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาจีน

เลขที่คำขอ : 1602002569
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1602002568
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งที่โคมไฟสำหรับอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุ

เลขที่คำขอ : 1601003964
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2015
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เลขที่คำขอ : 1501007040
วันที่ยื่นคำขอ : 23 November 2015
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2015
กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง

เลขที่คำขอ : 1503000412
วันที่ยื่นคำขอ : 26 March 2015
เลขที่จด : 11720
วันที่จด : 12 July 2016
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2015
เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ

เลขที่คำขอ : 1403000087
วันที่ยื่นคำขอ : 12 February 2015
เลขที่จด : 10882
วันที่จด : 14 December 2015
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2014
หัวเชื้อชีวภาพ

เลขที่คำขอ : 1401007158
วันที่ยื่นคำขอ : 28 November 2014
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2014
หัวเชื้อรา

เลขที่คำขอ : 1401007159
วันที่ยื่นคำขอ : 28 November 2014
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2014
หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่าย

เลขที่คำขอ : 1403001200
วันที่ยื่นคำขอ : 26 September 2014
เลขที่จด : 9721
วันที่จด : 27 March 2015
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1301006616
วันที่ยื่นคำขอ : 21 November 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย

เลขที่คำขอ : 1301005171
วันที่ยื่นคำขอ : 16 September 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2013
กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้

เลขที่คำขอ : 1301005172
วันที่ยื่นคำขอ : 16 September 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2013
เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1301000874
วันที่ยื่นคำขอ : 21 February 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2012
หัวเชื้อราอัดเม็ด

เลขที่คำขอ : 1201000319
วันที่ยื่นคำขอ : 27 January 2012
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2011
เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1101001417
วันที่ยื่นคำขอ : 5 August 2011
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
 

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164