รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรรวมคำขอรับได้เลขที่สิทธิบัตร
255820241
255923052
256002790
256111240
25620018183
256310671
256420101210
256500222


2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164