รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรรวมคำขอรับได้เลขที่สิทธิบัตร
255820241
255923052
256002790
256111240
25620018183
256310671
256410111210
25653018219
25663021245
25670022226


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164