รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

รายงานข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรรวมคำขอรับได้เลขที่สิทธิบัตร
255800221
255923052
256002790
256111240
25620018183
256310671
256410672


2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/