ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ID: 1
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanokwan Rudisirisak
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมี : -
อีเมลล์:   ,  kwak_kanokwan@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59002 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย196,2001 Oct 2015
58020 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้70,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
168 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM) 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan Nov. 21-24, 2017Proceedings (Inter) กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
13 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE 21 Nov 2015Proceedings of First International Conference SEE 2015 Science, Enfineering and Environment Central Palace Miyako Hotel, Tsu City. Mie, JapanProceedings (Inter) กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
254 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM) 1 Mar 2019International Journal of GEOMATE March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp.105-112 SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
108 Electrochemical Technique for 1,3-Dichloro-2-propanol Analysis 1 Sep 2017International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp. 40-43 SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/