ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กุลประภา ศรีหมุด ID: 10
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kulprapa Srimud
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62021 สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์ กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2018
60032 เอกลักษณ์บางประการสำหรับพจน์ที่เป็นคู่และคี่ของลำดับ k-เพลลำดับ k-เพลลูคัส หรือ ลำดับโมดิฟาย k-เพล กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
59035 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
58033 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้8,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
161 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) กุลประภา ศรีหมุด
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
136 Polynomials with only real zeros 1 Aug 2016Malaysian Journal of Mathematical Sciences, vol 10 (S) Special Issue: The 7th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM7) pp.61-68SJR Q4 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/