ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุทธวรรณ สุพรรณ ID: 101
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sutthawan Suphan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ชีววิทยา : -
อีเมลล์:   ,  suttawan@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
61032 ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สาขาวิชาชีววิทยา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1,705,0001 Mar 2018
61021 การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60040 การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี300,0001 Oct 2016
60047 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูง ด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์ ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60038 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ตสลัดจ์ ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2016
59024 การศึกษาการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปวุ้นกึ่งแข็ง ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59032 การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
58051 การเพิ่มการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ตรึงไนโตรเจน Anabaena sp. ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
58025 การกำจัดคอปเปอร์ซัลเฟตโดยใช้สาหร่าย Spirulina spp. สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้70,0001 Oct 2014
58026 การศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
23 Removal of Microcystis spp. By Chitosan and Straw Extraction 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สุทธวรรณ สุพรรณ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
93 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 สุทธวรรณ สุพรรณ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
87 การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2TCI 1 สุทธวรรณ สุพรรณ
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
40 Application of Chitosan and Rice Straw Extract to Inhibit Growth of Microcystis spp. In Experimental Ponds 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70TCI 1 สุทธวรรณ สุพรรณ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/