ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ID: 106
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Suwarin Pattamavorakun
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  การจัดการสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  suwarinp@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62032 การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ5,613,7689 Nov 2018
60050 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแสง-เสียง-เบรลล์ เพื่อการเรียนรู้และเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ5,740,00015 Aug 2016
58001 ผลของการใช้หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย588,9001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
148 A Preliminary Website Development for Dynamics and Promotion Exposure to Stakeholders and Public Users 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
19 Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
51สูตรและกรรมวิธีการผลิตผิวหุ้มหุ่นจำลองการนวดแผนไทยจากซิลิโคนผสมสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
200300067127 Mar 2020- 
21แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023145 Oct 2018150879 Apr 2019
22ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตาอนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023155 Oct 2018- 
9ปากกาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
180200260128 Jun 2018- 
7หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042714 Nov 2016- 
8หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042704 Nov 2016- 
4รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025705 Jul 2016- 
5รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาจีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025695 Jul 2016- 
6รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025685 Jul 2016- 
2ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งที่โคมไฟสำหรับอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16010039645 Jul 2016- 
1ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
150100704023 Nov 2015- 
40หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่ายอนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
140300120026 Sep 2014972127 Mar 2015
41อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100661621 Nov 2013- 
42เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100087421 Feb 2013- 
43เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 2)
11010014175 Aug 2011- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
28Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impairedรางวัลเหรียญทองงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวันสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ9 Dec 2018สาธารณรัฐไต้หวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
29Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colorsรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Awardงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวันสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ9 Dec 2018สาธารณรัฐไต้หวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
18Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Studentsรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ8 Dec 2017เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศโปแลนด์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Packageรางวัลเหรียญทองการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ4 Dec 2016ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Childrenรางวัลเหรียญเงินการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ4 Dec 2016ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
42 รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ19 Nov 2016ประเทศเบลเยี่ยมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซียสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ1 Apr 2016สหพันธรัฐรัสเซียสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็นรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซียสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ1 Apr 2016สหพันธรัฐรัสเซียสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตารางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prizeจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ5 May 2013ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prizeจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ5 May 2013ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/