ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ID: 108
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Atipong Bootchanont
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  a.bootchanont@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63015 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)156,80021 Jan 2020
63040 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
61041 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของการเจือร่วมในวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่600,0001 May 2018
61014 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mgและ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60028 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนด้วยสังกะสีและแมงกานีส ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
276 Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic 1 Jan 2019Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
208 X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder 3 Feb 2018Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol.460 pp.327-333SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
123 Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite 20 May 2017Ceramics International vol.43, pp.11023-11027SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
48 Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti, Sn)O3 perovskite by X-ray absorption fine structure 16 Feb 2016Ceramics International vol. 42 (2016) pp.8151-8154 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
49 X-ray absorption spectroscopy and density fynctional analysis of the Fe3+ distribution profile on Al sites in a chrysoberyl crystal, BeAl2O4:Fe3+ 8 Feb 2016Journal of Applied Crystallography vol. 49 (2016) pp. 385-388SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
46 Characterization and magnetic properties of cobalt ferite nanoparticles 30 Dec 2015Journal of Alloys and CompoundsSJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
122 Effect of synthesis temperature on the magneto-electrochemical properties of LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles 7 Mar 2017Journal of Alloys and Compounds vol.708, pp.605-611SJR Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
117 Application of x-ray absorption spectroscopy on local structure study in Fe-doped BaTiO3 ceramics 21 Mar 2017Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.131-136SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
118 Effect of electric field on local structure of PZT single crystal studied by X-ray absorption spectroscopy technique 21 Mar 2017Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.137-142SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
119 Phase formation investigation in PZT materials by Synchrotron X-ray absorption spectroscopy techniques 21 Mar 2017Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.69-73SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
120 Temperature dependent local structure in BaTiO3 single crystal 21 Mar 2017Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.74-78SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
397 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy 31 Dec 2020Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
311 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering 30 Jul 2020Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
310 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials 1 Apr 2020Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
46กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตร ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 3)
200300115529 May 2020- 
39กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตร ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 3)
19030025552 Oct 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/