ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อิสระ ขันติแก้ว ID: 122
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Itsara Khantikaew
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Pharmaceutical sciences : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62011 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของใบพิลังกาสา ดร.อิสระ ขันติแก้ว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
60019 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งชิงชี่ ดร.อิสระ ขันติแก้ว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย492,0001 Oct 2016
59019 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่ ดร.อิสระ ขันติแก้ว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย253,7001 Oct 2015
58046 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่ ดร.อิสระ ขันติแก้ว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ205,7001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/