ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ ID: 125
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Ueangfa Bantaowong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : -
อีเมลล์:   ,  ueangfa@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63018 การพัฒนาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์ ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)96,40021 Jan 2020
62033 การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561275,0001 Nov 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
200 DNA Barcoding of the Thai Species of Terrestrial Earthworms in the Genera Amynthas and Metaphire (Haplotaxida: Megascolecidae) 20 Jun 2017European Journal of Soil Biology vol.81 pp.39-47SJR Q1 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
364 Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine,Myanmar (Clitellata: Megascolecidae) 31 Mar 2020RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Supplement No. 35: 17–21SJR Q2 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/