ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ ID: 127
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Jarungwit Boonnorat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
61040 การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนประจำสาขาวิชาชีววิทยา ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่600,0001 May 2018
60047 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูง ด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์ ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60038 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ตสลัดจ์ ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
217 Use of aged sludge bioaugmentationain two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater 15 Mar 2018ChemosphereSJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
128 Toxic compounds biodegradation and toxicity of high strength wastewater treated under elevated nitrogen concentration in the activated sludge and membrane bioreactor systems 17 Mar 2017Science of the Total Environment, vol.592 pp.252–261SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
64 Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment 25 Jul 2016Bioresearch Technology SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/