ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จตุรพิธ เกราะแก้ว ID: 13
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Jaturapith Krohkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : -
อีเมลล์:   ,  kjatura@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63005 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สำนักงานกิจการยุติธรรม1,500,00025 Oct 2019
62062 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบระบบเช็คอินของพนักงานขายบนไอโอเอส ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริษัท ดีพเทค เทคโนโลยี จำกัด (ITAP)69,3008 Jul 2019
58001 ผลของการใช้หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย588,9001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
304 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) จตุรพิธ เกราะแก้ว
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) จตุรพิธ เกราะแก้ว
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
1ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 2)
150100704023 Nov 2015- 
40หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่ายอนุสิทธิบัตร ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 2)
140300120026 Sep 2014972127 Mar 2015
41อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 2)
130100661621 Nov 2013- 
42เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 2)
130100087421 Feb 2013- 
43เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 1)
11010014175 Aug 2011- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
21Accident Detection and Notification System using Android Smart Devicesรางวัล Best Paper Awardงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่นจตุรพิธ เกราะแก้ว7 Mar 2018ประเทศญี่ปุ่นสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซียจตุรพิธ เกราะแก้ว1 Apr 2016สหพันธรัฐรัสเซียสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็นรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซียจตุรพิธ เกราะแก้ว1 Apr 2016สหพันธรัฐรัสเซียสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตารางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prizeจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556จตุรพิธ เกราะแก้ว5 May 2013ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prizeจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556จตุรพิธ เกราะแก้ว5 May 2013ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/