ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ID: 144
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sirikhae Pongswat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
61021 การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60040 การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี300,0001 Oct 2016
60047 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูง ด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60038 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ตสลัดจ์ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2016
60002 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริ โอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย356,0001 Oct 2016
60013 การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้ กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2016
59026 การหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาโพลิเมอร์เรสสำหรับตรวจแบคทีเรียในอาหาร ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
58025 การกำจัดคอปเปอร์ซัลเฟตโดยใช้สาหร่าย Spirulina spp. สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้70,0001 Oct 2014
58026 การศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2014
58007 การศึกษาการหยุดการทำงานของยีน PHA depolymerase และการเลือกใช้แหล่งคาร์บอนราคาถูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) จากแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ค้นพบในประเทศ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย468,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
22 Influence of Substrate Concentration on Microbial Oil Production by Pseudozyma parantarctica CHC28 and Its Fatty Acid Characterization 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
23 Removal of Microcystis spp. By Chitosan and Straw Extraction 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
95 Removal of harmful blue-green algae Microcystis spp. using agicultural and aquacultural waste 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
87 การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2TCI 1 สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
40 Application of Chitosan and Rice Straw Extract to Inhibit Growth of Microcystis spp. In Experimental Ponds 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70TCI 1 สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
44 Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot 18 Aug 2015Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699 SJR Q3 สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/