ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ID: 16
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chakkaphan Wattanawikkam
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Nanoscience and Nanotechnology : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63028 การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาดนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
63040 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
322 Visible-light-driven Photodegradation of Commercial Dyes by the Cooperation of Co-doped TiO2 Material 2 Oct 2019Current Applied Science and Technology Vol. 20 No. 1 (2020)TCI 1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
312 Structural studies and photocatalytic properties of Mn and Zn co-doping on TiO2 prepared by single step sonochemical method 30 Jun 2020Radiation Physics and Chemistry Volume 171, June 2020, 108714SJR Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/