ชื่อนักวิจัย (ไทย):  รัมภา จุฑะกนก ID: 172
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Rumpa Jutakanoke
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ไม่ระบุ ประเภทบุคลากร:  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59030 การคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิคแบคคทีเรียที่สามารถผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย ดร.รัมภา จุฑะกนก
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59011 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.รัมภา จุฑะกนก
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
58047 การนำสารสกัดจากวัชพืชมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ดร.รัมภา จุฑะกนก
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
39 Production of pineapple peel handicraft paper from canned fruit industrial factory 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70TCI 1 รัมภา จุฑะกนก
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
125 Allodekkera sacchari, gen. nov., sp. nov., a novel yeast species in the Saccharomycetales isolated from a sugar factory in Thailand 16 Mar 2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 67, pp.250-255SJR Q1 รัมภา จุฑะกนก
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
127 Ethanol Production from Sugarcane Leaves by Kluyveromyces marxianus S1.17, a Genome-Shuffling Mediated Transformant (59SCI-2.3-58) 9 Jul 2017BioResources vol.12 no.4 pp.1636-1646SJR Q2 รัมภา จุฑะกนก
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/