ชื่อนักวิจัย (ไทย):  บดินทร์ชาติ สุขบท ID: 173
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Bodinchat Sukbot
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ไม่ระบุ ประเภทบุคลากร:  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ไม่ระบุ   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
51 Schwinger Method for Coupled Harmonic Oscillators and Time-Dependent Linear Potential 1 Dec 2015Chinese journal of Physics vol.53, no.7 pp.120004-1 - 120004-13SJR Q4 บดินทร์ชาติ สุขบท
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
43 Schwinger Method for Dual Damped Oscillators 1 Oct 2015Chinese Journal of Physics October 2015, vol.53, no.5, pp 100002-1 - 100002-7 SJR Q4 บดินทร์ชาติ สุขบท
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)