ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เดี่ยว อภัยราช ID: 34
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Deaw Aphairaj
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  deaw65@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60023 อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย132,0001 Oct 2016
60030 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย150,0001 Oct 2016
59004 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ดร.เดี่ยว อภัยราช
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย176,6001 Oct 2015
59017 การเตรียมทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย160,0001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
1 การพัฒนาใช้สายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย 4 Sep 2015การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและเครือข่ายเจ้าภาพร่วมร่วม "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"Proceedings เดี่ยว อภัยราช
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) เดี่ยว อภัยราช
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
163 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) เดี่ยว อภัยราช
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
283 Fall detection system with 3-axis accelerometer 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012060SJR Q3 เดี่ยว อภัยราช
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/