ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ภคีตา สุขประเสริฐ ID: 380
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pakeeta Sukprasert
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:  pakeeta_s@rmutt.ac.th  , 
โทรศัพท์:  0 2549 4139 , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
320 FIXED POINT RESULTS FOR s-NONEXPANSIVE MAPPINGS ON PARTIAL b-METRIC SPACESES 31 Mar 2020Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No. 1 (2020), Pages 38 - 52SJR Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
319 Nonlinear Operators as Concerns Convex Programming and Applied to Signal Processing 19 Sep 2019Mathematics 2019, 7, 866; doi:10.3390/math7090866ISI Q1 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/