ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ID: 39
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nakarin Pinpathomrat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Computer Science : -
อีเมลล์:   ,  n_pinpathomrat@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60026 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย180,0001 Oct 2016
60027 การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
295 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
82 National Culture and Learning Style Preferences in E-Learning 16 Nov 2016E-Learn 2016- Washington, DC, USAProceedings (Inter) นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
18 Technology Usage Model (TUM) 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
36 Technology Usage Model (TUM): Validation Results 1 Jul 2016วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามTCI 1 นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/