ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นนธิยา มากะเต ID: 41
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  NONTHIYA MAKATE
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62020 สมบัติบางประการของจาคอปส์ทอลควอเทอร์เนียนและจาคอปส์ทอลลูคัสควอเทอร์เนียน ดร.นนธิยา มากะเต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2018
60035 กระบวนการผันกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการประยุกต์ ดร.นนธิยา มากะเต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
59033 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส ดร.นนธิยา มากะเต
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
59034 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักชี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส ดร.นนธิยา มากะเต
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
58031 การประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนที่มีการกระโดดและอินเทนซิตีแบบสโตแคสติก ดร.นนธิยา มากะเต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
155 Mean reverting process with jump in stochastic volatility 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25 Some Identities Involving Common Factors of k - Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
24 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity 27 Aug 20157th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7)Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
350 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2 31 May 2019วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol.64(697) มกราคม–เมษายน2562 p24-29TCI 2 นนธิยา มากะเต
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/