ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นพรัตน์ พุทธกาล ID: 42
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nopparat Buddhakala
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม : -
อีเมลล์:   ,  nbuddhakala@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63010 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยในการบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด เพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
62017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงพื้นผิวกับสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกลด้วย XPS เพื่อการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านแบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดซังข้าวโพดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
62001 การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2018
62048 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์เพื่อผลิตสารเสริมอาหารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผสมหัวเชื้อโปรไบโอติก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์230,00015 Jul 2019
61020 ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60049 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต TDZ และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของอุบลชาติ ในสภาวะปลอดเชื้อ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60017 การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย314,0001 Oct 2016
60022 ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย360,8001 Oct 2016
58037 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไปด้วยการทดสอบย่อยหลังเรียน ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้5,0001 Oct 2014
58009 ผลของสกัดกานพลูต่อความทนทานน้ำตาลกลูโคสในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย253,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
138 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง 25 May 2018The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190) 24-25 พฤษภาคม 2561Proceedings นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
401 Effects of Nelumbo nucifera Flower Extracton GK/Jcl Rats 31 Dec 2019J Sci Technol MSUVol 38. No 6, November-December 2019TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)
สาขาวิชาชีววิทยา
236 ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ 31 Oct 2018วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
93 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
399 Toxicity and antidiabetic activity of ethanolic extract of Sphagneticola trilobata (L.) Pruski flower in rats 15 Nov 2020Journal of Ethnopharmacology. 262. (2020): 113128.1-7SJR Q1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
124 A Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae) 8 Sep 2016Asian Myrmecology vol.8, pp.17-48SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
13กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลาอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
170300045717 Mar 2017- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/