ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นิติ วิทยาวิโรจน์ ID: 45
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Niti Witthayawiroj
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : -
อีเมลล์:   ,  niti@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
302 Innovative ecosystem for human capital development to drive the digital economy in industrial areas in Thailand 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
304 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
80 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol 16 Nov 2016The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, IndonesiaProceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/