ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ID: 47
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nipat Jongsawat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ : -
อีเมลล์:   ,  nipatj@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64003 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษฑาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี300,0001 Oct 2020
63030 การพัฒนาอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่และระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี320,00015 Aug 2020
62060 การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP)960,4801 Aug 2019
62059 การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล 3,060,50015 Sep 2019
62002 การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย550,0001 Oct 2018
60026 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย180,0001 Oct 2016
60027 การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
291 Improving the Efficiency of Greenhouse Climate Control Systems using Influence Diagram 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
231 Bayesian Modeling, Inference and Prediction : A Case of Wongnai Restaurant Review Website 13 Jun 2018GDN 2018, the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation 9-13 มิถุนายน 2561Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
21 Creating Behavior-Based Rules for Snort based on Bayesian Network Learning Algorithms, 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
273 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network 31 Jan 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
35 Dynamic Bayesian Networks for Information Security 1 Jul 2016วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามTCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
21แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 2)
18030023145 Oct 2018150879 Apr 2019
22ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตาอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 2)
18030023155 Oct 2018- 
9ปากกาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 3)
180200260128 Jun 2018- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/