ชื่อนักวิจัย (ไทย):  การันต์ บ่อบัวทอง ID: 5
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Karan Bobuatong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมี : -
อีเมลล์:   ,  phychemku@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63004 เซ็นเซอร์ทางเคมีของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนเหล็กในน้ำ ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2019
62007 การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2018
62047 การพัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ที่มีรูพรุนขนาดกลางที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกกัวนิดิเนียมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Jul 2019
61008 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าสูง ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย503,0001 Oct 2017
61009 การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มโลหะมีตระกูลเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย530,0001 Oct 2017
60071 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปีงบประมาณ 2560 (บริษัทไคเนติคส์ คอร์ปเรชั่น จำกัด)502,000 
60072 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปีงบประมาณ 2560 (บริษัทไคเนติคส์ คอร์ปเรชั่น จำกัด)502,000 
59046 การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าด้วยปฏิกิริยาเคมี ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ600,00017 May 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
15 Theoretical Mechanistic Investigation of Aus and Au6Pd2 Catalyzed Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde 11 Feb 2016Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 Bangkok Thailand Proceedings (Inter) การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)
ภาควิชาเคมี
398 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations 30 Jun 2020วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1TCI 2 การันต์ บ่อบัวทอง
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
204 Intramolecular Hydroamination by a Primary Amine of an Unactivated Alkene on Gold Nanoclusters A DFT Study (60SCI-2.3-67) 12 Jul 2017ChemCatChem vol.9 issue24 pp.4490-4500SJR Q1 การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)
ภาควิชาเคมี
56 Gold/Palladium Alloy for Carbon-Halogen Bond Activation: An Unprecedented Halide Dependence 1 Dec 2015Chemistry - An asian journal Vol.10 pp.2669-2676SJR Q1 การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/