ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ ID: 55
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Parinya Jansongrat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  cd_smile@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
58024 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายเสมือน ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
148 A Preliminary Website Development for Dynamics and Promotion Exposure to Stakeholders and Public Users 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/