ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปองพล นิลพฤกษ์ ID: 58
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pongpon Nilaphruek
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  Computer Science : -
อีเมลล์:   ,  pongpon.pc@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63005 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานกิจการยุติธรรม1,500,00025 Oct 2019
62024 การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2018
60064 ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2560280,00015 May 2017
60046 ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
58041 แอพพลิเคชั่นการรู้จำวัตถุอันตรายบนแว่นตาอัจฉริยะสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ360,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
304 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
166 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
80 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol 16 Nov 2016The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, IndonesiaProceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
81 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based 26 Aug 20168th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
11ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่ารางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อมงานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkokปองพล นิลพฤกษ์4 Jul 2015ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/