ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อัฏฐพล อิสสระ ID: 582
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Utthapon Issara
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สถานะการปฏิบัติงาน: ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
462 Evaluation of Dimer of Epicatechin from an Endophytic Fungus Curvularia australiensis FC2AP on Acute Toxicity Levels, Anti-Inflammatory and Anti-Cervical Cancer Activity in Animal Models 27 Jan 2021Molecules (Basel, Switzerland) Volume 26, Issue 3, 27 January 2021SJR Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)