ชื่อนักวิจัย (ไทย):  พงศกร สุนทรายุทธ์ ID: 60
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pongsakorn Sunthrayuth
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   ,  sci_math@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62028 การปรับปรุงระเบียบวิธีทำซ้ำโดยใช้ระยะทางแบรกแมนสำหรับแก้ปัญหาร่วมจุดศูนย์แบบแยก ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่100,0001 Oct 2018
60048 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
147 A modified Halpern-type iteration with residual vector for multi-valued Bregman relatively nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
221 Convergence analysis of generalized viscosity implicit rules for a nonexpansive semigroup with gauge functions 19 Jun 2018Journal of Nonlinear Sciences and Applications Vol.11, Issue 9, pp.1031-1044 Accepted 2018-04-05SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
315 An explicit parrallel algorithm for solving variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces 1 Dec 2019Banach Journal of Mathematical Analysis volume 14, pages20–40(2020)SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
250 Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces 1 Jan 2019Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas January 2019, Volume 113, Issue 1, pp 203–223SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
243 On Solving the Split Feasibility Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces 4 Dec 2018Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
68 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings 30 May 2016Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037 SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
132 The resolvent operator techniques with perturbations for finding zeros of maximal monotone operator and fixed point problems in Hilbert spaces 8 Jul 2016Thai Journal of Mathematics, Special Issue (ACFPTO2016), pp.1-21SJR Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
282 Convergence Theorems for Generalized Viscosity Explicit Methods for Nonexpansive Mappings in Banach Spaces and Some Applications 11 Feb 2019Mathematics 2019, 7(2), 161; https://doi.org/10.3390/math7020161ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
227 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space 11 Jul 2018Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
327 STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL VISCOSITY EXPLICIT RULE FOR THE SUM OF TWO MONOTONE OPERATORS IN HILBERT SPACES 31 Dec 2019Journal of Applied Analysis and Computation Volume 9, Number 6, December 2019, 2137-2155ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
281 An iterative method with residual vectors for solving the fixed point and the split inclusion problems in Banach spaces 22 Jan 2019Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 12 (2019)ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
44นักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์พงศกร สุนทรายุทธ์4 Jul 2019ไทยสาขาวิชาคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/