ชื่อนักวิจัย (ไทย):  พิทยา พุ่มพวง ID: 63
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pitaya Poompuang
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ : -
อีเมลล์:  p_pitaya@rmutt.ac.th  , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60026 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย180,0001 Oct 2016
58049 ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกด้วยการประมวลผลภาพ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
295 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) พิทยา พุ่มพวง
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 Compromise between Quality and Effort of Recommender Systems using a Neighbor Filtering Approach based on Reliable Neighbors 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) พิทยา พุ่มพวง
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
273 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network 31 Jan 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019TCI 1 พิทยา พุ่มพวง
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/