ชื่อนักวิจัย (ไทย):  มรกต พุทธกาล ID: 67
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Moragote Buddhakala
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  morak555@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63010 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยในการบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด เพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ดร.มรกต พุทธกาล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
62017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงพื้นผิวกับสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกลด้วย XPS เพื่อการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านแบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดซังข้าวโพดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
62001 การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อ ดร.มรกต พุทธกาล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2018
59016 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย333,0001 Oct 2015
58011 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย383,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) มรกต พุทธกาล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
234 Nanocomposites Polyvinylidene Fluoride Membrane for Direct Methanol Fuel Cells 1 Aug 2018J Sci Technol MSU Vol 37. No 4, July-August 2018TCI 1 มรกต พุทธกาล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
18กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงอนุสิทธิบัตร ดร.มรกต พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
17030017538 Sep 2017- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/