ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เลิศณรงค์ ศรีพนม ID: 75
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Lertnarong Sripanom
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมี : -
อีเมลล์:   ,  lertnarong@hotmial.co.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59037 การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในรายวิชาหลักเคมี เพื่อส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
58029 การเตรียมตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อการหาโลหะตกค้างในอาหารกระป๋อง ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้60,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
14 DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica.L. 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) เลิศณรงค์ ศรีพนม
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
52 Synthesis and characterisation of ZnO nanoparticles for Production of antimicrobial textiles 22 Dec 2015Advanced Materials ResearchSJR Q3 เลิศณรงค์ ศรีพนม
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/