ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง ID: 76
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wongvisarut Khuangsatung
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Applie Mathematics : -
อีเมลล์:   ,  wongvisurut@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62030 วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบใหม่สำหรับปัญหาการขนส่งโดยใช้ทฤษฎีกราฟ ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่100,0001 Oct 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
153 Iterative algorithms for the split combination of variational inequalities and various nonlinear mappings 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
182 Existence and Convergence Theorem for Fixed Point Problem of Various Nonlinear Mappings and Variational Inequality Problems without Some Assumptions 1 Jan 2018Filomat vol.32 no.1 pp.305–309SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
181 Iterative algorithms with the regularization for the constrained convex minimization problem and maximal monotone operators 23 Jun 2017Optimization A Journal of Mathematical Programming and Operations Research vol.66 issue 10 pp.1623-1646SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
241 Approximation of Common Solutions for Proximal Split Feasibility Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces 4 Dec 2018Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018SJR Q3 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
227 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space 11 Jul 2018Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167ISI Q1 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/