ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วานิช โสภาสพ ID: 83
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Vanich Sopasoap
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  พลังงานทดแทน : -
อีเมลล์:   ,  vanich090802@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59020 การพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยตรง วานิช โสภาสพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย196,2001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/