ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วาสนา ทองกำแหง ID: 84
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wasana Thongkamhaeng
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  pui555_9@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
61029 เอกลักษณ์บางประการและฟังก์ชันก่อกำเนิดสำหรับจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส วาสนา ทองกำแหง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2017
59033 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส วาสนา ทองกำแหง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
59034 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักชี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส วาสนา ทองกำแหง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
58031 การประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนที่มีการกระโดดและอินเทนซิตีแบบสโตแคสติก วาสนา ทองกำแหง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
157 On sums of odd and even of the k-Fibonacci-Like Numbers 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25 Some Identities Involving Common Factors of k - Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
24 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity 27 Aug 20157th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7)Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/