ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วิภารัตน์ บุษยาตรัส ID: 85
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wiparat Busyatras
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมระบบการผลิต : -
อีเมลล์:   ,  wiparat_b@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62038 เทคนิคการกลับบิตด้วยรหัสมอดูเลชันอัตรา 2/3 แบบ 2 มิติในระบบบิตแพตเทิร์นมิเดีย ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่462,0001 Mar 2019
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
355 Soft-information flipping scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high density magnetic recording 12 Feb 2020Cite as: AIP Advances 10, 025217 (2020); doi: 10.1063/1.5131172SJR Q2 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/