ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วิยดา คำเอม ID: 87
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wiyada Kumam
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   ,  jeabkum@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62029 ตัวแบบการโปรแกรมคณิตศาสตร์วิภัชนัยและการหาค่าที่ดีที่สุดแบบวิภัชนัย รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่100,0001 Oct 2018
61018 วิภัชนัยดุลยภาพแบบเบย์สำหรับโมเดลเศรษฐศาสตร์วิภัชนัย รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
58036 การวิเคราะห์ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบฟัซซี รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
149 An inertial normal S-algorithm and inertial normal S-CQ-algorithm for nonexpasive mappings 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
140 Fixed Point Approach to Solution Existence of Differentail Equations (60SCI-2.3-04) 8 Jul 201717th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
83 Algorithms for Computing of Optimization Problems with a Common Minimum-Norm Fixed Point with Applications 30 Dec 2016International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:10, No:12Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
219 Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems 7 Feb 2018Journal of Nonlinear Sciences and ApplicationsSJR Q1 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
407 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application 10 Aug 2020Symmetry 2020, 12(8), 1332SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
408 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown 3 Aug 2020Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020) SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
366 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models 26 Jun 2020Energies 2020, 13, 3292SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
359 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making 6 Feb 2020Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
337 Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis 7 Aug 2019Numerical Functional Analysis and Optimization Volume 40, 2019 - Issue 14 Pages 1644-1677SJR Q2 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
346 Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems 31 Jul 2019Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 471-495SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
218 Investigating a Coupled Hybrid System of Nonlinear Fractional Differential Equations 20 Mar 2018Discrete Dynamics in Nature and Society Volume 2018, Article ID 5937572, 12 pagesSJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
131 Modified random errors S-iterative process for stochastic fixed point theorems in a generalized convex metric space (59SCI-2.3-62) 1 Mar 2017Statistics, Optimization and Information Computing, vol.5, pp.65-74SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
68 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings 30 May 2016Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
409 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints 30 Jun 2020Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) JuneSJR Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
130 Random S-iterative Process with Errors for Approximating Stochastic Fixed Points 31 Jan 2017International Journal of Applied Mathematics and Statistics, vol.56, issue 1, pp.21-34 SJR Q4 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
358 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects 3 Apr 2020Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
333 Truncated-exponential-based Frobenius-Euler Polynomials 20 Dec 2019Advances in Difference Equations volume 2019, Article number: 530 (2019) Cite this article 430ISI Q1 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
332 An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers 11 Sep 2019MATHEMATICS Volume: 7 Issue: 9 Article Number: 842 Published: 11 September 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
331 A Novel Approach to Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets and Its Application in Decision Suport System 13 Aug 2019Mathematics 2019, 7(8), 742ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
367 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets 8 Jun 2020Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
368 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect 29 May 2020Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
369 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image 19 May 2020Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
360 Modified Popov s explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems 5 May 2020Optimization Methods and SoftwareISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
334 Accelerated alternating minimization algorithm for Poisson noisy image recovery 6 Jan 2020Inverse Problems in Science and Engineering ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
258 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems 20 Mar 2019Symmetry 11(3):415 · March 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
259 Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method 18 Mar 2019Symmetry 11(3):394 · March 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
257 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces 18 Mar 2019Mathematical methods in the applied sciences 2019, 1-11ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
336 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces 4 Dec 2018International Journal of Computer Mathematics Pages 245-262ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
335 Convergence analysis of modified Picard-S hybrid iterative algorithms for total asymptotically nonexpansive mappings in Hadamard spaces 30 May 2018International Journal of Computer Mathematics Pages 175-188ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/