ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สมนึก ศรีสวัสดิ์ ID: 93
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Somnuk Srisawat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60034 เอกลักษณ์บางประการของจำนวนเพลทั่วไปและจำนวนเพลลูคัสทั่วไป ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
59029 วิธีเมทริกซ์สำหรับจำนวนฟีโบนัชชีทั่วไปและการประยุกต์ ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2015
58023 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของ ปัญหาจุดตรึง ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงคุณภาพ ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
162 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
171 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers 1 Dec 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
105 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations 1 Apr 2017SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1 TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
42 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
263 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces 23 Mar 2019KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99SJR Q3 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
134 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods 5 Sep 2016Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204 SJR Q4 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/