ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สมพร เพลินใจ ID: 95
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Somporn Pernjai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : -
อีเมลล์:   ,  spleanjai@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59001 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงานผลิตสารสกัดจากสะเดาไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย117,7001 Oct 2015
58020 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้70,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
150 Carbon Footprint Analysis of Butterfly Pea Shampoo and Butterfly Pea Hair Conditioner Produced 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)
ภาควิชาเคมี
73 Reagent Preparation for Test Kit Analysis of Hardness 24 Nov 2016SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, JapanProceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)
ภาควิชาเคมี
12 Fertilizer Source Influenced on Environmental Emissions from Andrographis Paniculata (Burm.) Wall. Ex Nees 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)
ภาควิชาเคมี
175 Greenhouse Gases Emission of Organic Car Wax Processing from Rice Bran Oil 31 Jan 2018วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 41-48TCI 1 สมพร เพลินใจ
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
7Greenhouse Gas Emissions of Organic Car Wax Processing From Rice Bran Oilรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 7th ICERD สาขา Environmental Managementการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environment and Rural Development (7th ICERD) ณ Royal University of Agriculture, Chamkar Daung St, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 สมพร เพลินใจ17 Jan 2016กัมพูชาภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/