ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สันติ พัฒนะวิชัย ID: 96
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Santi Pattanavichai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ : -
อีเมลล์:   ,  Pattanavichai@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60026 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย180,0001 Oct 2016
58048 การสร้างอุปกรณ์ตรวจจับสีเสื้อผ้าและนำเสนอสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
305 Creating Trojan Horse Security Software by Data Mining Technique 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
295 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
154 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
19 Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/