รายงานข้อมูลบุคลากร

ค้นหาข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล :

ความเชี่ยวชาญ :

สาขาวิชา :

ระดับการศึกษาสูงสุด :

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


เลือกจัดลำดับรายการ              


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164