องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง
ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียดการตีพิมพ์:  The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190) 24-25 พฤษภาคม 2561
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  25 พฤษภาคม 2018
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 24-25 พฤษภาคม 2561
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1เทพพิทักษ์ จิ๋วกร่างFirst authorบุคคลภายนอก
2Suphan PosriCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
3Nopparat BuddhakalaCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164