เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
รายละเอียดการตีพิมพ์:  โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  23 ธันวาคม 2015
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 21-23 ธันวาคม 2558
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Prapas ThongrakFirst authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2Sirina ChuaytemCo-authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3Piyanan TeabsornchaiCo-authorสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164