236-ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ

ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  31 ตุลาคม 2018 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ต.ค.-18
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลFirst author สาขาวิชาชีววิทยา
2สุพรรณ โพธิ์ศรีCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
3เสาวณีย์ บัวโทนCo-author บุคคลภายนอก
4กัลยา โมกขพันธุ์Co-author บุคคลภายนอก

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/