ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ
ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  31 ตุลาคม 2018
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ต.ค.-18
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Nopparat BuddhakalaFirst authorสาขาวิชาชีววิทยา
2Suphan PosriCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
3Saowanee BuatoneCo-authorบุคคลภายนอก
4กัลยา โมกขพันธุ์Co-authorบุคคลภายนอก

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164