การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์
การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology)
รายละเอียดการตีพิมพ์:  Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  1 ธันวาคม 2018
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ธ.ค.-18
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Atsadawut AreesirisukFirst authorสาขาวิชาชีววิทยา
2Chutima RakkitkanphunCo-authorนักศึกษา
3Sujaya RitthisornCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา
4Jantima TeekaCo-authorสาขาวิชาชีววิทยา

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164