256-การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  KKU SCIENCE JOURNAL รายละเอียดการตีพิมพ์:  ว.วิทย. มข. 46(4) 770-776 (2561) KKU Sci. J. 46(4) 770-776 (2018)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  1 ธันวาคม 2018 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 1 ธันวาคม 2561
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่First author ภาควิชาเคมี
2ณัฐติการณ์ เขียวขำCo-author บุคคลภายนอก
3สุพัตรา มูฮำหมัดอารีCo-author บุคคลภายนอก
4เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบงCo-author ภาควิชาเคมี

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/