ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  31 มกราคม 2019
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ มกราคม-มิถุนายน 2562
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Janthanee AutthisinFirst authorสาขาวิชาฟิสิกส์
2Chanoknan BangliengCo-authorสาขาวิชาฟิสิกส์
3Charud BunyatunmaCo-authorสาขาวิชาฟิสิกส์

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164