274-ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  31 มกราคม 2019 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ มกราคม-มิถุนายน 2562
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์First author สาขาวิชาฟิสิกส์
2ชนกนันท์ บางเลี้ยงCo-author สาขาวิชาฟิสิกส์
3ผศ.จรัส บุณยธรรมาCo-author สาขาวิชาฟิสิกส์

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/