278-การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารแบคเทอริโอซิน เพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีน

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  1 ธันวาคม 2018 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ธันวาคม 2562
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1คณิน อิ่มทองคำ First author นักศึกษา
2สายทิพย์ สุรโชติ Co-author บุคคลภายนอก
3ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนาCo-author สาขาวิชาชีววิทยา

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/