3-ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  8 สิงหาคม 2015 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 8-ส.ค.-58
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1จิรนันท์ ทองบุญอยู่First author บุคคลภายนอก
2ชาลิสา บุญจันทร์Co-author บุคคลภายนอก
3Piyanan TeabsornchaiCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4Prapas ThongrakCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164