326-α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice)

α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice)

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Flavour and Fragrance Journal รายละเอียดการตีพิมพ์:  Flavour and Fragrance Journal
ISBN:  10991026, 08825734 -
วันที่ตีพิมพ์:  3 เมษายน 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ First published:03 April 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาFirst author ภาควิชาเคมี
2Kesinee NanokCo-author บุคคลภายนอก

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/