4-การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮชฟังก์ชันแบบ MDC ด้วยอัลกอริธึม MD5 SHA-1และ SHA-256

การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮชฟังก์ชันแบบ MDC ด้วยอัลกอริธึม MD5 SHA-1และ SHA-256

ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  8 กรกฎาคม 2016 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 7-8 กรกฎาคม 2559
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Metha SirigoolFirst author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2Nongluk PromthongCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164